User:Marlock

From postmarketOS


Device Notes
Google Pixel 3a (google-sargo) Secondary device on Ubuntu Touch
Google Pixel 6a (google-bluejay) Primary device on Google's Android 14
Lenovo ThinkPad X13s (lenovo-21bx) Daily driver laptop (Manjaro ARM/Windows 11 dualboot)
Nokia 5233/5228 (nokia-5233-5228)
Nokia N8 (nokia-vasco)
PINE64 PinePhone (pine64-pinephone) Device for tests, running postmarketOS