User:CEllenvia

From postmarketOS Wiki

Owns Devices

Device Notes
Xiaomi Mi Pad (xiaomi-mocha) 16Giga, Atmel touchpad
Xiaomi Redmi 2 (xiaomi-wt88047) 2014112(HM2LTE-CMCC), 1+8